Dotazy účastníků besedy ohledně výroby jaderného paliva a možných rizik zodpoví německý odborný konzultant Peter Diehl. Dalšími pozvanými jsou odborník na jadernou energetiku Dalibor Stráský a lékař Miroslav Šuta, expert v oblasti vlivu životního prostředí na lidské zdraví.

Firmy jsou proti

„Vznik závodu na výrobu jaderného paliva, zpracování radioaktivních odpadů včetně slévárny jaderných slitin by bylo nevratnou změnou života na Bystřicku. Proto je třeba se rozhodnout zodpovědně a informovaně," uvedl Vít Novotný ze spolku Bystřičáci, jenž je iniciátorem referenda.

Proti záměru bystřické radnice pustit do průmyslové zóny závod firmy UJP Praha, jež mimo jiné vyrábí zdravotnické prostředky pro radioterapii, se mimo spolku Bystřičáci postavila i část místních podnikatelů a firem. Obávají se, že sousedství se závodem na jaderné palivo by snížilo hodnotu jejich investic.

„Firma Wera Werk doposud spojovala svůj další růst vždy s Bystřicí. Pokud by tam ale vznikl takový nebezpečný provoz, je zcela logické, že další investiční rozvoj a tvorbu pracovních míst nebude Wera realizovat v Bystřici, ale v jiném regionu," uvádějí jednatelé firmy Wera Werk, která je s 560 zaměstnanci největším zaměstnavatelem na Bystřicku, Martin Broich a David Zeman. Zástupci dvaceti sedmi firem, investorů, zemědělců a živnostníků z regionu zaslali vedení bystřické radnice prohlášení, ve kterém vyjádřili svůj nesouhlas prodat společnosti UJP Praha (UJP Invest) pozemky nebo se zavázat k prodeji pozemků v případě, že by firma získala souhlasné stanovisko v rámci posuzování vlivu na životní prostředí. Poté, co v březnu zastupitelé prodej pozemků nečekaně neschválili, projekt byl vedením města označen jako „mrtvý".

„Vnímali jsme to jako příležitost pro vznik až dvou stovek nových pracovních míst. Jestliže se to ale stalo konfrontačním tématem, tak ať lidé sami v referendu rozhodnou, co ve městě chtějí. Do referenda už celou věc komentovat nehodlám," vyjádřil se starosta Bystřice Karel Pačiska.

Odpůrci výstavby závodu na výrobu jaderného paliva dále uvádějí, že závod by vlastnila česko-ruská společnost s převážnou částí ruských specialistů, kterých by byly asi dvě stovky, přičemž místních lidí by tam mohlo být zaměstnáno mezi třemi až pěti desítkami. Obávají se i toho, že soukromý investor bez garance státu nebude schopen držet záruky za likvidaci podniku a jeho ekologické zátěže po ukončení provozu, ať už to bude kdykoliv.

Investor stále hledá vhodné místo pro umístění svého závodu, a to nejen v Česku. „Naším základním předpokladem je ale to, že tam musíme být chtění," uvedl už dříve projektový manažer UJP Invest Jaroslav Macoun.