V oblasti bydlení plánuje bystřická radnice pokračovat v rekonstrukcích bytových domů, tentokrát v druhém sídlišti. Dále pak připravit další stavební parcely v lokalitě Rovinky a v Zahradní ulici. Vyřešit je potřeba objekt staré pekárny v Zahradní ulici, v plánu je rovněž pokračování rekonstrukce kulturního domu. V příštím roce přijde na řadu nová střecha a zateplení objektu, na což Bystřice získala dotaci ve výši 1,8 milionu korun, náklady vyjdou na asi pět milionů korun.

„Později dojde na náměstíčko a poslední etapou postupné revitalizace bystřického kulturního domu bude úprava pozemku v jeho blízkosti směrem k parkovišti," uvedl bystřický místostarosta Josef Vojta.

Cesty do Brna

Počítá se také s možností rozšíření Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, který byl letos na železnici „protažen" až do Rozsoch. „Pokud o to budou mít lidé zájem, začali bychom se zajímat o možnosti autobusového spojení," poznamenal starosta Bystřice Karel Pačiska.

Další prioritou je vybudovat volnočasové centrum pro mládež přestavbou sokolovny, zrekonstruovat nedaleké školní hřiště či postavit centrální dětské hřiště.

Radní chtějí ve městě zavést plnohodnotný kamerový systém se záznamem, o což se snaží již několik let. Zatím neúspěšně se pokoušela Bystřice o získání státní dotace.

„Počítáme s dovybavením stávajících on-line webových kamer, které mají výstup na webové stránky města, se záznamovým zařízením a výstupem na policejní oddělení a s rozšířením o další, nové. Další etapou by pak bylo rozšíření kamer rovněž na výjezdy z města," uvedl Josef Vojta.

S kamerovým systémem je spojeno také opětovné otevření diskuse o možnosti zřídit v Bystřici městskou policii. Ta ve městě v 90. letech už fungovala, později však byla zrušena. Řadu let tam některé činnosti městské policie zastává soukromá bezpečnostní agentura LARN, na jejíž pult ochrany jsou napojeny také městské budovy.

Cestovní ruch by měl podpořit vznik nových webových stránek včetně aktivní a cílené propagace města a mikroregionu, a to s využitím nadregionální spolupráce v této oblasti.

I v Bystřici by se měli v průběhu příštích čtyř let dočkat klikacího rozpočtu na webu, zveřejňování veškerých smluv včetně podlimitních veřejných zakázek a také více informací o činnosti radnice ve zpravodaji Bystřicko.

Zapomenuto nebude ani na místní části města. „Hodláme prověřit možnosti získání dotací na pořízení domovních čističek v místních částech, v nichž není vybudovaná kanalizace," dodal místostarosta.