„Snažili jsme se, aby bowling byl v rámci výměny mimo provoz co nejkratší dobu, s demontáží a následnými úpravami se začalo v závěru minulého týdne,“ informoval šéf bystřického Areálu sportu Zdeněk Mašík. Dodal, že 21. dubna je plánováno vyhlášení soutěží a k tomuto datu by už mělo být zařízení provozuschopné.

Nový bowling Bystřické vyjde na půldruhého milionu korun, a to včetně stavebních úprav, které s sebou instalace zařízení s většími prostorovými nároky nese. „Byla to často připomínkovaná záležitost, protože bowlingové dráhy ve sportovní hale jsou hodně využívané,“ poznamenal bystřický starosta Karel Pačiska.

Původní zařízení je určeno k prodeji. „Prodává se za dvě stě padesát tisíc korun,“ vyjádřil se Zdeněk Mašík. Původní cena bowlingu, který lidem z města i okolí sloužil bezmála deset let, činila osm set tisíc korun. Výhledově se zástupci Bystřice snaží i o zajištění kvalitnějšího sezení v podobě zasunovacích stupňů při sledování zápasů v hale. Tam je nyní kromě možnosti stání na galerii možnost sezení nedostačující. Po uvažovaných úpravách by tam mohla vzniknout až stovka míst.