Nové působiště strážcům zákona zástupci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) slavnostně předali v úterý 3. dubna.

„Převzetím správy nádraží jsme vedle příprav modernizací řešili i využití stávajících volných prostor. Staničním budovám chceme zachovat jejich základní dopravní roli, ale současně podpořit i jejich celospolečenský význam. Administrativní prostory na žďárském nádraží jsou několik let nevyužívané. Poloha výpravní budovy je přitom ideální, blízko centra města a v místě většího pohybu občanů. Pracoviště policie svojí přítomností výrazně zkvalitní prostředí nejen na samotném nádraží, ale i v jeho blízkém okolí,“ vysvětlil náměstek generálního ředitele SŽDC pro správu majetku Tomáš Drmola.

Zároveň dodal, že pevně doufá, že přítomnost policistů bude mít i preventivní funkci v oblasti veřejného pořádku. „Všude tam, kde jsou vidět uniformovaní policisté, nejsou tolik vidět nejrůznější kriminální živly a méně přizpůsobiví občané,“ dodal Tomáš Drmola.

Rekonstrukce čtyř kanceláří spolu se sociálním a hygienickým zázemím vyžadovala jen menší stavební úpravy. Práce se naplno rozběhly v polovině letošního ledna, dokončeny pak byly do konce března. Náklady se vešly do půl milionu korun.

„Prostory jsou pro nás naprosto dostačující, naši kynologové získali do užívání kvalitní zázemí pro svoji práci. Do budoucna pouze musíme vyřešit otázku ubytování našich psů, které máme nyní v místech, kde je plánovaná trasa budoucího obchvatu města,“ vyjádřil se Karel Sehnal, náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina pro vnější službu. Ten také upozornil, že nové prostory budou standardním pracovištěm policistů, nikoliv dalším kontaktním místem se čtyřiadvacetihodinovou službou.

Skupina bude mít v popisu práce například pátrání po pachatelích, řešení porušování veřejného pořádku – mimo jiné při nejrůznějších sportovních akcích nebo právě v areálu nádraží - nebo pátrání po pohřešovaných osobách.

Úprava kancelářských prostor na žďárském nádraží není jedinou stavební akcí, kterou v letošním roce na Vysočině SŽDC realizuje. Aktuálně se například opravuje střecha a mění okna a dveře na stařečském nádraží - celkové náklady na opravu dosáhnou výše 9,4 milionu korun. Fasáda se za 2,7 milionu korun spravuje v Bystřici nad Pernštejnem. Na podzim bude také zahájena oprava střechy na nádraží v Dobroníně - vyžádá si 4,2 milionu korun.

Mezi větší investiční akce, kde již běží projektová příprava, patří i komplexní rekonstrukce staničních budov v Přibyslavi, Křižanově, Velkém Meziříčí a Ostrově nad Oslavou. V případě hladkého průběhu projektové přípravy a soutěží lze předpokládat zahájení samotných prací ještě na podzim letošního roku. Celkové náklady na modernizaci těchto budov překročí 117 milionů korun.

„Letos se stihne proinvestovat pouze část plánovaných nákladů. Ve všech případech se jedná o rozsáhlé úpravy celých objektů, tedy střech, fasád, výplní, izolací, rozvodů a v neposlední řadě i interiérů a prostor pro cestující,“ informovala mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.