V kategorii nejmenších obcí do 500 obyvatel zatím vede Bobrůvka, před Lány a Kožichovicemi. Mezi obcemi do 2 000 obyvatel patří prvenství Herálci, druhá je zatím Bobrová a třetí Obrataň. Velká Bíteš je v čele měst do 10 000 obyvatel před Polnou a Ždírcem nad Doubravou. V kategorii největších měst je první Velké Meziříčí následované Havlíčkovým Brodem a Jihlavou.

Soutěž posuzuje množství vytříděného odpadu, kvalitu sběrné sítě a efektivitu sběru. Podkladem pro hodnocení jsou data ze čtvrtletních výkazů zasílaných obcemi do společnosti EKO-KOM.

Vítězové soutěže získají od kraje finanční dary v celkové výši 540 tisíc korun. „Projekt kraje s kolektivním systémem třídění odpadů je od začátku zaměřen na technickou podporu třídění a na environmentální osvětu. V rámci spolupráce s obcemi vytváříme podmínky k rozvoji tříděného sběru, podporujeme zajištění dostatečné hustoty a kapacity sběrné sítě i aktivní účast obyvatel na třídění odpadů,“ informoval o hlavních cílech projektu vysočinský krajský radní Martin Hyský.

Soutěž obcí realizuje Kraj Vysočina ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM.

Letošní turistickou sezonu zahájí v sobotu Šlakhamr, technická památka v Hamrech nad Sázavou. Ukázky své práce tam předvedou kováři a návštěvníci si s jejich pomocí budou moci sami zkusit vykovat třeba hřebík.
Šlakhamr v sobotu obsadí kováři, zájemci si vykovají hřebík