Koncem března tam již byly zahájeny první kroky k rozšíření možností parkování. To s sebou mimo jiné přineslo i odstranění několika vzrostlých stromů. Na něj by mělo navázat dočasné zpevnění celkem pěti úseků veřejných prostranství v obytné zóně, díky čemuž vznikne zmiňovaných čtyřicet parkovacích míst.

Velkobítešští mají do budoucna v plánu celkovou revitalizaci sídliště, která bude obyvatelům do poloviny letošního roku představena na veřejném projednání v kulturním domě.