„Ke školním zahradám se nyní přistupuje zcela jinak, než tomu bylo před třiceti lety. A právě tomu, co všechno zahrada nabízí a jaké metody je dobré a vyzkoušené používat, nás učí zahradní pedagogika. I podle ministerstev školství – českého a rakouského se jedná o tak důležitou oblast, že byl zahradní pedagogice věnován několikaletý mezinárodní projekt EDUGARD – učení v zahradě,“ přiblížil Jan Uher z Ekocentra Chaloupky.

Několikaletý projekt podle jeho slov nyní vrcholí nadcházející konferencí, kde budou v přednáškách i praktických aktivitách shrnuty výsledky mezinárodní spolupráce českých a rakouských pedagogů a lektorů, kteří se do projektu zapojili. „Vystoupí lektoři a pedagogové z brněnské Lipky, domácích Chaloupek i ministerstva životního prostředí, Nadace Proměny, Agentury Terezy, Karlovy univerzity, jihočeské univerzity a další,“ uvedl Jan Uher.

Doplnil, že konference je určena ředitelům škol, jejich zřizovatelům, pracovníkům krajských úřadů, ale i ostatním zájemcům o zahradní pedagogiku z řad veřejnosti. Další informace lze získat na webových stránkách www.chaloupky.cz, kde se je také na konferenci, která je zdarma, možné přihlásit.