Nové pítko bylo jedním z projektů pilotního participativního rozpočtu, kdy loni obyvatelé Žďáru navrhovali, co by se za vyčleněné peníze dalo ve městě vylepšit, a následně k návrhům proběhlo veřejné hlasování.

Do letošních 600 tisíc se „vešly“ čtyři projekty po 150 tisících korunách. Kromě pítka v atriu, které nahradilo nefunkční fontánku, dojde na úpravu ploch po pokácených topolech ve Farských humnech, oplocení objektu bývalé vodárny, kterou využívají skauti, a úpravu vstupu do úvozu ve čtvrti Klafar s připomínkou prvního osídlení města.

Heliport v novoměstské nemocnici začnou vrtulníky opět využívat v polovině října.
Oprava heliportu v nemocnici se prodraží, vyjde na 1,86 milionu korun

„Co se týče úpravy terénu ve Farských humnech, tak ta už probíhá, zabývá se tím odbor komunálních služeb,“ přiblížila mluvčí. S oplocením bývalé vodárny se čeká, zda se podaří získat dotaci na celkovou rekonstrukci objektu, s níž by se záměr dal spojit, pokud ne, dojde zatím jen na plot. „Na projekt vstupu do úvozu s připomínkou prvního osídlení Žďáru je zpracovaná projektová dokumentace, realizace by měla proběhnout do konce roku,“ doplnila Nikola Adlerová.