„Tento příběh není výjimečný, spíše se setkáváme s ještě závažnějšími," říká adiktoložka Veronika Svobodová, která pracuje v adiktologické ambulanci zařízení Spektrum ve žďárské Žižkově ulici. Adiktologie se komplexně zabývá různými závislostmi.

„Běžně se setkáváme se situací, kdy se alkohol nebo třeba hraní automatů či závislost na jiném hazardu stane tak významnou v životě člověka, že zcela naruší rodinné, sociální i pracovní vztahy, na kterých mu dříve velmi záleželo," poznamenala adiktoložka.

Pro Jaroslava byla představa, že od něj manželka odejde i s dětmi, těžko představitelná. Nevěděl si rady, a tak víc pil. Ve chvílích střízlivosti si však uvědomoval, že tím se situaci jenom zhoršuje a že musí sám něco změnit. Rozhodl se proto abstinovat a zároveň využít možnosti ambulantní léčby.

„Adiktologickou ambulanci jsme zřídili z důvodu, abychom mohli nabídnout pomoc lidem, kteří se potýkají s alkoholem, tabákem, gamblingem či jinou závislostí. Naše práce nespočívá v podávání léků, ale v rozhovoru, kterrý může člověku pomoci," vysvětlila Svobodová. „Ze zkušeností je zřejmé, že závislost na čemkoliv je ve většině případů jen onou třešničkou na dortu. Je třeba otevřít a probrat i jiná hlubší témata, která nějakým způsobem s rozvinutím závislosti souvisí a zapříčiňují ji," doplnila adiktoložka.

Ambulance je provozována Kolpingovým dílem ČR, jedná se o zdravotnické zařízení, které je pro klienty bezplatné. V roce 2015 využilo služby ambulance sedmadvacet osob. Po telefonické či e-mailové domluvě klient absolvuje vstupní rozhovor, kde se s adiktologem domluví na cílech společné práce. Třeba jak začít abstinovat, jak zlepšit vztahy ve svém okolí, jak zvládat abstinenci, jak se poprat s gamblingem, případně v rámci doléčování po ústavní léčbě dořešit témata, která klient nezvládl.

„Komplexnost v případě naší ambulance znamená, že k nám může přijít kdokoli s jakoukoli formou závislosti. Navíc tu nejsme jenom pro ty, kteří se se závislostí chtějí vypořádat, ale i pro jejich blízké, kteří si mnohdy neví rady. Mohou se přijít poradit, případně získat informace," upřesnila adiktoložka Iva Douchová.