Změna souvisí s vytvářením soustavy těchto území v celém Česku. Důvodem je sladění norem ochrany přírody s evropským právem. „V kraji je kromě CHKO 56 takovýchto oblastí. Do 6 let budeme muset zajistit ochranu těchto území a péči o ně,“ řekl Deníku hejtman kraje Miloš Vystrčil.

Povinnost, kterou kraji zprostředkovaně přes Brusel nařizuje stát, plánují úředníci financovat z evropských i národních peněz. „Na ochranu a revitalizaci chceme čerpat prostředky z operačního programu Životní prostředí. Současně požádáme ministra životního prostředí o navýšení dotací. Pokud stát uloží povinnost, bylo by dobré, aby zajistil i peníze,“ pokračoval hejtman.

Pomohou peníze  z Evropské unie „Z dotací unie lze získat až 85 procent celkově uznatelných výdajů. Dále pak je možná čtyřprocentní podpora z prostředků Státního fondu životního prostředí a jedno procento uznatelných výdajů z prostředků státního rozpočtu,“ přiblížila možnosti mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Hejtman dále dodal, že tyto oblasti jsou schopny spotřebovat libovolné množství peněz. Vystrčil však počítá, že kraj do nich bude vkládat jednotky, maximálně desítky milionů korun ročně.

Ohrožené druhy Cílem Natury 2000 je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené nebo vzácné. Mezi takovéto oblasti na Vysočině patří například povodí řeky Sázavy nebo Želivky.

Nelze opomenout například i údolí Oslavy na Třebíčsku, kde žije vzácný motýl přástevník kostivalový nebo oblast Dářka na Žďársku, kde poletuje v přírodě vzácná vážka jasnoskvrnná.