Konkrétně se jedná o úsek ulice od čísla popisného 257 po číslo 53, dále pak část ulice Malá branka od křižovatky s ulicí Zahradní po číslo popisné 28 a ulice Rudolfa Vaška od křižovatky s ulicí Zahradní až po číslo popisné 517. Na místě se aktuálně provádějí stavební práce spojené s rekonstrukcí rozvodů inženýrských sítí, místní komunikace a chodníků.

„Ulice je frekventovaná, a proto se stavební práce provádějí po etapách. Práce v Zahradní ulici mají být dokončeny do 30. září, aby mohla být komunikace zprůjezdněna, a pak se bude pokračovat v ulici Rudolfa Vaška. Tam mají být veškeré práce hotovy do konce listopadu,“ informoval starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska.