Přestože vlastník i investor akce, tedy Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD), čeká na výsledky čtvrtečních vrtných sond ze dna stavební jámy, v jednom má jasno již nyní: do konce tohoto pracovního týdne rekonstrukce hotova v žádném případě nebude.

„Vzhledem ke vzniklým skutečnostem v místě stavby jsme byli nuceni požádat o nový termín uzavírky, a to do 15. července,“ připustila ředitelka jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová s tím, že další technický postup prací bude záviset na zmiňovaných výsledcích průzkumných sond. Ty však do uzávěrky tohoto vydání Žďárského deníku nebyly známy.

Štola, nebo studna?

Stavební práce na dotčeném úseku komunikace započaly na sklonku minulého měsíce, konkrétně 24. května a důvodem k nim byla sanace kaverny, která se vytvořila v podkladních vrstvách vozovky. Po odtěžení násypu do hlouby 5 až 6 metrů však dělníci ze společnosti M–Silnice, které byla zakázka zadána, objevili v jámě další dutý prostor.

Podle informací geologů i architektů by se mohlo jednat buď o studnu či dokonce o důlní dílo, například štolu. „Jeden badatel ze Žďáru nad Sázavou tvrdí, že štola doopravdy v minulosti v této lokalitě existovala a vedla z Vojnova Městce do žďárského kláštera. Má to vše prý zmapované,“ interpretuje mužovy názory starosta městyse Josef Macek. Sám však stojí oběma nohama na zemi; osobně se v žádných historických pramenech o podzemní chodbě v okolí nedočetl.

Obavy o přírodu

Prodloužení doby uzavírky tak neudělá radost řidičům. Ti totiž musí kvůli třicetimetrovému úseku zdolávat bezmála dvacetikilometrovou objížďku vedoucí mimo jiné po úzké silnici třetí třídy. Kromě nich se také začínají ozývat i milovníci přírody. „To, že když se potkáte na silnici s autobusem a není se kde vyhnout, to bych přešel. Horší je, že vlivem zvýšeného průjezdu vozidel určitě trpí rašeliniště, která se na trase nacházejí,“ míní Jan Král z Krucemburku.