Možnost bydlet na takzvané úřední adrese vyplývá ze zákona, podle kterého každý občan České republiky musí mít své trvalé bydliště. Pokud dojde k jeho zrušení, například při rozvodovém řízení či ukončením nájmu, a dotyčný nemá možnost nebo se z nějakého důvodu nechce přihlásit jinde, eviduje se pak na příslušném obecním úřadě.

Exekutor

Ne vždy však jde o lidi bez domova, neplatiče nebo dlužníky, kteří se tímto způsobem vyhýbají exekutorům.„V praxi to vypadá tak, že nejčastějšími žadateli jsou v posledních asi čtyřech letech především rodiče.

Na ohlašovně městského úřadu se domáhají zrušení údaje o místě trvalého pobytu svým zletilým potomkům, kteří nadělali dluhy. Sami se obávají toho, že budou mít vzhledem k tomu, že je jejich dítě stále v bytě nahlášeno k trvalému pobytu, problémy s exekutorem,“ uvedla Pavla Mazancová, pracovnice ohlašovny při Odboru sekretariátu tajemníka a vnitřních věcí Městského úřadu Žďár nad Sázavou.

Jak Mazancová poznamenala dále, mezi obvyklé žadatele patří bývalí manželé, kdy v důsledku majetkového vypořádání jeden z nich opouští společný byt.
Správní řízení

„K poslednímu zářijovému dni je tak v sídle ohlašovny Městského úřadu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 přihlášeno celkem 750 občanů k trvalému pobytu,“ konstatovala dále Mazancová, přičemž ke 12. lednu tohoto roku to bylo celkem jen 657 občanů.

Samotné získání statutu trvalého pobytu na radnici není úplně jednoduché. Podle Mazancové dochází často k tomu, že na městský úřad přijde osoba ve finanční nejistotě, která kvůli svým dluhům žádá zrušení svého stávajícího trvalého pobytu a chce být automaticky zaevidována k pobytu v sídle ohlašovny.„V takovýchto případech je ale nejprve nutno občanovi vysvětlit, že na jeho prosbu mu nelze trvalý pobyt na sídlo ohlašovny automaticky přidělit. Musí totiž proběhnout správní řízení,“ řekla dále Deníku úřednice žďárské radnice

Zvyšující se trend v počtu žádostí o úřední pobyt pozorují také v dalších městech okresu. Ať již v Bystřici nad Pernštejnem, nebo v Novém Městě na Moravě.

Právě Novoměstští mají aktuálně v evidenci 132 osob s trvalým pobytem na radnici. „Poslední dva roky je v průměru vedeno kolem 25 správních řízení, přičemž zhruba ve 20 případech ke zrušení údaje o místě trvalého pobytu dojde,“ informuje Jana Bartošová, vedoucí tamního odboru vnitřních věcí městského úřadu.

Lidé oficiálně bydlící na radnici jsou de facto neviditelní. Fyzicky se totiž na adrese trvalého bydliště nezdržují a nelze jim doručit pokuty či soudní obsílky. Úřady nejsou ze zákona oprávněny přebírat soukromou poštu fyzických osob.

Na podatelnách zanechávají doručovatelé jen oznámení o příchodu listovní zásilky. Pokud si ho nikdo do uplynutí úložní lhůty nevyzvedne, oznámení je skartováno a adresát se o zásilce nedozví.

Co se týká poplatků například za svoz komunálního odpadu, například ve Žďáře se snaží tyto občany dohledávat s tím, že někteří z nich chodí platit i sami.„Přesto město ročně odepisuje nevymahatelnou pohledávku ve výši cirka 100 000 korun za lidi s úředním pobytem,“ říká Drahoslava Komínková z odboru komunálních služeb.

-------------

Bydlí na radnici

čísla k 30. září 201

Žďár nad Sázavou 750 osob

Velké Meziříčí 141 osob

Nové Město na Moravě 132 osob

Bystřice nad Pernštejnem158 osob

Velká Bíteš 63 osoby

Svratka 3 osoby

Celkem 1 247 osob

zdroj: městské úřady