„Prozatím děláme průzkum zájmu o účast v tomto kurzu, lidé se mohou hlásit v čítárně knihovny až do poloviny prosince. Aby mohla být aktivita zahájena, musí se přihlásit minimálně dvacet osob. Ty pak budou rozděleny do dvou skupin po deseti,“ přiblížila knihovnice Hana Nagyová.

Účastníci všech věkových kategorií by se scházeli v prostorách žďárské knihovny vždy ve čtvrtek. Cyklus by tvořilo deset setkání v trvání 1,5 hodiny a předběžná cena činí 450 korun. Tito by se pod vedením lektorky a tlumočnice znakového jazyka Svazu neslyšících a nedoslýchavých České republiky Jiřiny Kocmanové naučili základy znakového jazyka včetně toho, jak komunikovat s neslyšícími a nedoslýchavými.

Znakový jazyk je tvořen znaky, což jsou tvary a pohyby rukou, dále mimikou obličeje, která nahrazuje rytmus, melodii a intonaci hlasu a pohyby těla a hlavy. Je velmi odlišný od mluveného jazyka, protože je založen na pohybu, ne na zvuku, je vnímám ne sluchem, ale zrakem a vyznačuje se odlišnou gramatikou.

„Zaměstnanci Knihovny Matěje Josefa Sychry připravují pro neslyšící v příštím roce tvůrčí dílny. A právě na tyto činnosti, jejichž součástí by byl také připravovaný kurz znakového jazyka, bychom rádi od ministerstva kultury získali finanční podporu,“ řekla knihovnice a zástupkyně ředitelky knihovny ve Žďáře Dana Licková.