„Jedná se o města, s nimiž máme uzavřenou smlouvu. Pokud nám to ale kapacita dovoluje, bereme pejsky i z jiných obcí, například teď z Rudolce či ze Sněžného,“ uvedla Jolana Sojková, vedoucí žďárského městského útulku, nalézejícího se při hotelu Grunt. V současné době je v něm umístěno patnáct psů, což je podle Sojkové obvyklý počet.

Problematikou odchytu nalezených psů se ve Žďáře zabývají městští policisté. Ti zatoulané zvíře převezou buď do útulku, nebo, podaří-li se zjistit kontaktní údaje, přímo jeho majiteli.

„Tomu můžeme za to, že pes běhal bez jeho dozoru, udělit blokovou pokutu až do výše jeden tisíc korun,“ sdělil Luboš Skřivánek, zástupce velitele městské policie. S odchyty psů se podle něj strážníci sice setkávají, ale v souvislosti s nastupujícími jarními a letními měsíci jich nijak moc nepřibývá.

To potvrzuje také vedoucí útulku. „Počet psů je poměrně stabilní, stejně jako jejich výdej. Lidé o ně rozhodně zájem mají,“ říká Sojková.

Podle statistik městské policie bylo v loňském roce odchyceno celkem 119 psů, z toho 69 se vrátilo ke svému původnímu majiteli a 32 pejsků našlo své nové páníčky v lidech, kteří se rozhodli přibrat do své domácnosti dalšího člena. V roce 2007 byl o zvířata z psího útulku zájem ještě větší, vydáno jich bylo dokonce 46.

K tomu mimo jiné přispělo i zavedení webových stránek www.zdarns.cz/mp, kde jsou odchycení psi prezentováni.

Statistika

2003 89 4
2004 110 8
2005 98 6
2006 81 11
2007 125 12
2008 119 16

První číslo označuje rok, druhé číslo znamená počet psů odchycených městskou policií a třetí číslo počet těch zvířat, která ke konci daného roku v městském útkulku ve Žďáře nad Sázavou zůstala, tedy se o ně ani nepřihlásil majitel, ani nový pán.