Snížení platů se projeví už na výplatních páskách za měsíc leden. V první kalkulaci byly spočítány platy stovky pracovníků přímo na radnici. Úspora se v tomto případě pohybuje okolo částky dvou milionů a čtyř set tisíc korun ročně. Následně budou sečteny platy zaměstnanců dalších organizací zřizovaných městem.

Radní se rozpočtem zabývali poprvé, následovat budou ještě tři sezení a jeden pracovní seminář zastupitelstva.
Na první jednání rady se dostavili vedoucí jednotlivých odborů, kteří předkládali svoje požadavky na rozpočet. Spolu s požadavky museli prezentovat návrhy úspor, o které je starosta v prosinci minulého roku požádal.
Méně peněz od státu.

Cílem velkomeziříčských radních je nejen vyrovnaný rozpočet, ale chtěli by vytvořit určité rezervy. Tyto ušetřené peníze by mohly být použity na investice. „Bavili jsme se o tomto tématu na setkání pěti starostů velkých měst bývalého žďárského okresu a všechny radnice k tomu přistupují úplně stejně. Ať už se jedná o mzdy či další úspory,“ sdělil Radovan Necid.

Letos rovněž dojde ke snížení příspěvku na výkon státní správy o 17,6%, což v případě Velkého Meziříčí činí čtyři a půl milionu korun. „A to jsme se dozvěděli, že na nás chce stát přenést další povinnosti. Přidají nám práce a uberou peněz,“ poznamenal Necid.