„Odtáhnout jsme pak v uplynulém roce nechali tři automobily,“ informoval Miloslav Dvořák ze žďárského odboru komunálních služeb. Na vraky v ulicích města upozorňují pověřené úředníky jak obyvatelé města, tak i strážníci městské policie v případě, když na ně narazí při kontrolní činnosti.

Rozbitá skla i světla

Nepojízdná vozidla v rámci pracovní obchůzky nacházejí sami úředníci. Počátkem letošního roku si místa, kde se autovraky nalézají, objel také žďárský místostarosta Jaromír Brychta. „Narazili jsme na 19 nepojízdných aut, z toho ale tři vraky nijak zvlášť nepřipomínaly. V šesti případech se naopak jednalo o totální vrak – auta měla například rozbitá světla, skla, byla bez poznávací značky,“ popsal Jaromír Brychta.

A jak poté úředníci postupují, když se o takovém voze odstaveném ve městě dozvědí? V první řadě se snaží najít jeho majitele, což je poměrně snadné v případě, že je automobil opatřený registrační značkou.

Složitější postup pak nastává v případě, že auto „espézetku“ nemá. Některé hříšníky se například povede dohledat díky místní znalosti úředníků, kteří se vlastníka auta dopátrají třeba přes sousedy nebo známé.

„Máme ale jiné nástroje, jak je najít. Jde to například přes číslo rámu auta, motoru a podobně,“ vysvětlil Jaromír Brychta s tím, že co se týče úspěšnosti při hledání vlastníků vraků, je ve Žďáře velmi vysoká.

Ve chvíli, kdy se totožnost majitele podaří zjistit, mu bývá zasílán dopis s výzvou, aby zjednal nápravu stávajícího stavu jeho auta. V opačném případě, tedy když se vlastníka torza automobilu nepodaří najít, je tato výzva vyvěšena na úřední desce městského úřadu.

Dvouměsíční zákonná lhůta

Od vyvěšení na úřední desce, nebo ode dne doručení výzvy, běží zákonem stanovená dvouměsíční lhůta. Během ní by se měl provinilec postarat o to, aby vrak z parkovacího místa zmizel.

Stačí ale také uvést jej do takového stavu, který nenaplňuje zákonem definované parametry vraku. To zjednodušeně znamená, že by auto mělo přestat být technicky nezpůsobilé k provozu, musí být opatřeno registrační značkou. K jednotlivým případům se ve Žďáře navíc snaží úředníci přistupovat individuálně.

Může se totiž třeba stát, že je motorista dlouhodobě v cizině a ani neví, že mu vůz někdo poškodil či z něj odmontoval „espézetku“. Odtah vozu do kovošrotu je krajní řešení. Loni k němu úředníci přistoupili jen třikrát. Ani pro městskou pokladnu to velká zátěž není. „Specializovaná firma vůz sešrotuje a náklady s tím spojené pokryje z výtěžku za kovy, které si pak ponechá,“ vysvětlil Miloslav Dvořák.

A na jakých místech ve městě je s autovraky největší potíž? Dle zkušeností žďárských strážníků jich je nejvíce nacházeno na sídlištích. Například tedy v ulicích Palachova, Okružní, Revoluční, Haškova či v lokalitě Libušín.

--------------

Co je to vrak?

Definice vraku podle silničního zákona: „Vrakem je vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno registrační značkou nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu.“

Kam se obrátit, víte–li o vraku?
Buď na úředníky odboru komunálních služeb žďárského městského úřadu, nebo na městskou policii.

Jak pak úředníci postupují?
Odpovědná osoba oznámení prošetří. Zjistí–li, že oznámené auto je skutečně vrakem, zašle majiteli výzvu k odstranění. Pokud do 2 měsíců od doručení výzvy majitel odstranění nezajistí, učiní tak vlastník komunikace.