Termín „sestěhování“ všech úředníků do jedné budovy, objektu bývalého internátu zemědělské školy, ještě není stanoven.

Bystřické čas netlačí. „Návrh zatím připomínkovali všichni vedoucí odborů a budeme ještě jednat se zástupci zemědělské školy, protože v budově ještě používají nějaké šatny a třídy,“ vysvětlil starosta Karel Pačiska s tím, že nyní se uskutečňuje příprava, po které bude následovat vlastní projekt.

Do budovy v Příční ulici by se měli pohodlně směstnat všichni zaměstnanci městského úřadu. „Musíme také zjistit, kolik by celá akce stála, abychom to mohli předložit zastupitelstvu, případně se rozhodnout, jestli to provést naráz, nebo rozfázovat do několika let,“ poznamenal bystřický místostarosta Josef Vojta.

Přestěhováním úřadu do jednoho objektu by Bystřičtí jednak ušetřili na energiích, ale také by mohli domy patřící městu na náměstí odprodat nebo pronajmout.

Předběžně uvažují o tom, že město by si ponechalo jenom jeden. Také by se uvolnilo místo v přízemí Domu s pečovatelskou službou, kde v současné době sídlí odbor bytového hospodářství.