Dům, prodávaný v elektronické aukci, získal jediný zájemce, který ho koupil za milion osm set třicet tisíc korun. Spolu s domem byl prodaný i movitý majetek, a to za čtrnáct tisíc devět set korun.

Občerstvení ve sportovní hale je určeno i pro širokou veřejnost, protože je tam také samostatný vstup zvenku.
Nové Město: ve sportovní hale přibylo nové bistro s kavárnou, podívejte se

Stát získal zmíněný majetek spolu s pětadvaceti pozemky o výměře téměř sedmatřicet metrů čtverečních a s finanční hotovostí pohybující se okolo tří set tisíc korun jako takzvanou odúmrť. Peníze šly do státního rozpočtu a neprodané pozemky byly převedeny do majetku Státního pozemkového úřadu, Lesů České republiky a Povodí Moravy.