„Předměty, které slouží veřejnosti jako unikátní výstavní exponáty zachycující historii regionu Velkomeziříčska a okolí, spravuje Muzeum Velké Meziříčí, příspěvková organizace města Velké Meziříčí. Nyní došlo k sjednocení správce a vlastníka. K bezúplatnému převodu sbírky udělilo souhlas ministerstvo kultury,“ informoval Andrej Bančanský, referent vztahů k veřejnosti ÚZSVM.