„Díky nejnovějším technologiím jsme připraveni reagovat na zhoršující se kvalitu povrchových vod odvislou nejen od výkyvů v počasí a zajistit obyvatelům na Žďársku, ale také na Třebíčsku, kvalitní pitnou vodu," uvedla předsedkyně představenstva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko Dagmar Zvěřinová. Podle jejích slov části technického vybavení úpravny vody, jež bylo při rekonstrukci demontováno, skončily ve sbírce pražského technického muzea.

Cena vodného a stočného se bude počínaje příštím rokem řídit upravenými pravidly. „Podařilo se nám s Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí domluvit, že zatímco dosud musela cena meziročně růst minimálně pět procent nad inflaci, nově upravená pravidla počítají s nárůstem o dvě procenta," vyjádřil se předseda představenstva Vodárenské akciové společnosti (VAS) Jindřich Král. Podle něj je právě v tomto rozdíl mezi Vodárenskou akciovou společností a ostatními vodárenskými firmami. „Nás vlastní obce a města. Starostové na nás tlačí, aby se cena vody zvyšovala co nejméně, protože zastupují občany. Naopak ostatní vodárenské společnosti mají vlastníky v zahraničí, a ti chtějí vykazovat co největší zisk," řekl předseda Král.

S tím, jak pitná voda zdražuje, lidé s ní začali šetřit. „Zatímco v roce 1993 jsme fakturovali přes šest milionů kubíků vody, v roce 2012 to byla polovina 3,6 milionu kubíků vody. Paradoxně tak voda dál zdražuje, protože my ji i v tomto menším objemu musíme dopravit k lidem a náklady zůstávají stejné," dodal ředitel žďárské divize Vodárenské akciové společnosti Karel Fuchs.

Součástí úpravny vody je i školicí středisko. „Je otevřeno po domluvě i žákům a studentům, kteří se v něm dozvědí, jak je složité vodu upravovat a proč je potřeba si této komodity vážit," dodal pro Žďárský deník Jindřich Král.