„Obrázky z elektronového mikroskopu nám mnohdy připomínají běžné objekty, jako jsou květiny, zvířata či krajina. Přitom jsou něčím zcela odlišným. Viry, krystaly, buněčnými útvary,“ popsal výstavu Vladimír Kolařík, který se podílel na vzniku mikroskopu.

Zpívající lípa z Telecího má úctyhodných sedm set let.
Klenot Žďárských vrchů, zpívající lípa z Telecího, bojuje o evropský titul

Beseda s tímto fyzikem se uskutečnila v rámci doprovodného programu výstavy Galerie a věda: Umění neviditelného. Kolařík přítomné seznámil s historií vývoje mikroskopů i s konkrétními snímky virů či bakterií. „S využitím elektronové mikroskopie se snažíme pomocí něčeho, co není vidět, zobrazit něco, co není vidět vůbec,“ sdělil s úsměvem Kolařík.