V kategorii Demonstrované práce, tedy za dílo vznikající přímo na soutěži, získal s kolegou první cenu za výrobek nazvaný Okno domu neznámého.

„Měli jsme dvě hodiny na to, abychom něco vyrobili, téma bylo volné. My jsme kovali poměrně jednoduchou věc, abychom měli jistotu, že práci za dvě hodiny zvládneme dokončit," popsal kovář Josef Tulis. „Vykovali jsme dílo, které připomíná gotické okno. Dali jsme mu název Okno domu neznámého, připomíná mi okno do kostela. Je to taková zmínka, že lidé dnes často zapomínají na věci jiné než materiální. Oken do kostela si navíc většinou moc nevšímají," popsal umělec.

„Myslím, že porota ocenila i to, že celé dílo vzniklo skutečně až na místě. Někteří soutěžící si totiž na soutěž vozí díla už zčásti hotová," dodal Tulis.

Ocenění kováři obdrželi i v kategorii Klasické kovářské práce za dílo Branka. Tu již umělci na soutěž mohli přivézt hotovou.

Soutěže, která je u nás jednou z nejprestižnějších, se účastnili soutěžící z celkem osmnácti států. „Byli tam například zástupci z Izraele, USA, Ruska, největší zastoupení ale měla samozřejmě Česká republika," dodal kovář.