„Množí se stížnosti nájemníků, že v některých vchodech se nedá udržet pořádek, že tam uklízejí jenom někteří a nejsou schopni se vzájemně domluvit na nějakém systému uklízení, který by všichni dodržovali. A pochopitelně po nás chtějí, abychom to nějak vyřešili,“ informoval bystřický místostarosta Josef Vojta s tím, že Bystřice je vlastníkem celkem 1 843 bytů.

Bystřičtí zjistili, že podle občanského zákoníku jsou jako majitel nemovitosti povinni provádění úklidu zajistit.

30 korun měsíčně

Ten už nyní v několika vchodech, kde se na tom nájemníci dohodli, za příplatek provádějí pracovníci místních technických služeb.„Poplatek za úklid společných prostor je třicet korun měsíčně na osobu,“ upřesnila Vladimíra Peňázová z bystřického bytového odboru.

„Kde se nájemníci bytů v jednotlivých vchodech na úklidu společných prostor nebudou schopni domluvit a bude tam i nadále nepořádek, začnou tam uklízet technické služby a lidem se pak poplatek strhne v nájmu. Předtím samozřejmě rozešleme všem nájemníkům výzvu, aby to v jednotlivých vchodech prodiskutovali a rozhodli se, zda si úklid zajistí vlastními silami, anebo jim ho provede firma za příplatek,“ vysvětlil Josef Vojta.

„Týká se to samozřejmě jenom domů, kde jsou v tomto ohledu problémy. Tam, kde mají nájemníci léta zaběhlý systém úklidu, který bezproblémově funguje, do něho samozřejmě zasahovat nebudeme a všechno zůstane při starém,“ dodal místostarosta Bystřice.

Dalším opatřením se stane opětovné zavedení domovních řádů, které přestaly existovat s koncem roku 1991, a v nichž budou přesně definovány i povinnosti uživatelů bytů. „Povinnosti nájemníků budou včetně úklidu společných prostor zaneseny i do nových nájemních smluv,“ uvedl Josef Vojta.