Ta by měla podle kraje posílit zájem mladých lidí o vyučení v profesích, po nichž je na trhu práce poptávka.

Ve Střední škole řemesel a služeb ve Velkém Meziříčí se nové šance na peněžní přilepšení během svého tříletého studia chopili všichni dotčení studenti.

„Možnost využít v tomto školním roce motivačního stipendia se u nás týkala pouze 7 žáků oboru vzdělání elektrikář. Všem jsme pomohli s vyplňováním a předkládáním žádostí,“ uvedla ředitelka Alena Vodová. Se stoprocentní účastí na stipendijním programu počítala. „Všichni žáci jsou ze sociálně slabších rodin, takže určitě udělají vše proto, aby splnili požadovaná kritéria a peníze obdrželi,“ dodala Vodová.

Zájem o řemesla

Na motivační stipendia, která budou krajem vyplácena letos vůbec poprvé, byla vyčleněna částka ve výši zhruba 1,5 milionu korun, jsou nastavena dvouúrovňově a poskytována pololetně. Pokud žák dochází do školy, nemá vážnější kázeňské prohřešky a nepropadá, může dosáhnout na základní stipendium dle oboru ve výši 400 nebo 700 korun měsíčně. Pokud navíc dosahuje velmi dobrých výsledků ve výuce a je výborný v praktickém výcviku, získá prospěchové stipendium 1000 korun za pololetí.

Lepší výsledky

„Podmínky pro získání stipendia pozitivně ovlivnily zájem žáků o studium. Porovnáme-li jejich dosavadní studijní výsledky s loňskými výsledky žáků 1. ročníků učebních oborů, jsou lepší,“ tvrdí Jiří Libra, zástupce ředitele Střední školy technické ve Žďáře nad Sázavou. O krajské motivační stipendium projevilo zájem 28 ze 30 žáků této školy.

Celkem zaslali studenti v kraji 355 žádostí, nejvíce na Jihlavsku (130).