Vedení města se ale brání, že podnik plní veškeré své zákonné povinnosti. Klub kvůli stížnosti alespoň odstranil červené lucerny. „V těsné blízkosti krásné Staré radnice, kde se každý víkend uzavírají s nadšením sňatky novomanželů, stojí jistě s blahosklonností města dům s červenými světly, který rodiny a lidské vztahy rozkládá, i když působí skrytě pozor, ale zhoubně. Hlava mi to nebere. Nikdo z fungující rodiny o takové služby nestojí," napsala mimo jiné ve svém dopise radě města Laušmanová.

Dále se v dopise radních ptá, zda v případě dotyčného nočního klubu budou „nečinně přihlížet jeho existenci a vlivu ještě dalších deset dvacet let". Na to má radnice jedinou odpověď: Město podnik zavřít nemůže.

Dopis nic nezmění

„Musím říci, že provozovna dodržuje striktně všechna zákonná nařízení," řekla žďárská starostka Dagmar Zvěřinová. Jak také uvedla, radnice nemá na podnik žádné stížnosti ani pohledávky; všechny poplatky městu provozovna odvádí a vždy bez prodlení. Provozovatel klubu Leoš Filippi ke stížnostem na svůj podnik řekl: „Za celých deset let, co podnik ve Žďáře existuje, si nikdo nestěžoval, kromě jedné paní."

Filippiho provozovna Ricco bar je ve Žďáře jediná svého druhu. Podle jeho názoru by zavření podniku situaci ve Žďáře nejen nepomohlo, ale naopak by ji zhoršilo. „Okamžitě by se objevily priváty nebo by ženské začaly fungovat na ulici," zmínil Filippi. „Ti, kteří k nám přijdou, se sem jdou odreagovat, a pak jdou zase v klidu domů. Chodí k nám právníci, doktoři i policajti, podnik je na úrovni. Dodržujeme stoprocentně všechno, co dodržovat máme. Nemůžu si dovolit problémy," dodal provozovatel klubu.

Dávat existenci jeho klubu do souvislosti s rozvracením vztahů je podle Filipiho spíše úsměvné. „Návštěvu u nás lidé berou jako svůj soukromý ventil, a navíc odpočinek od problémů, které už mají. Nechodí si sem vytvářet nové," okomentoval situaci Leoš Filippi. Jak dále dodal, jeho osobně stěžovatelka nekontaktovala.

Podle starostky Zvěřinové neevidují stížnosti na provozovnu ani policisté. „Městská ani státní policie nemá signály, že by tam docházelo k narušování veřejného pořádku nebo nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství v bezprostředním okolí nebo se tam odehrávala hlučná činnost," sdělila starostka. Připomněla, že městská policie lokalitu neustále monitoruje.

V žádném případě není podle radních ani možné zavést v Radniční ulici omezení nočního provozu, jak navrhla Laušmanová. „Omezit další podnikatele kvůli jednomu zařízení, to nemůžeme připustit. Vždyť tam jsou i jiné provozovny hostinského typu. Ve vedlejší restauraci například bude svatební hostina, a ta tedy také bude muset skončit v deset? To nejde," vysvětlila Zvěřinová.

Kompromis

S provozovatelem nočního podniku se ale radní dohodli na kompromisu od vchodu zmizely červené lucerny. „Ano, na tom jsme se domluvili, a lucerny jsme odstranili," potvrdil Filippi. „Ty lucerničky byly jedinou reklamou, kterou jsme tam měli," dodal. Teď podle něj vchod do podniku nemůže už nikoho pohoršovat, protože na noční klub už v ulici nic nepoutá. „Smířlivou cestou jsme se snažili na provozovatele apelovat, aby provozovnu označil jinak, což bylo provedeno," doplnila starostka. „Jediným znakem, že tam takový podnik je, byla celých deset let ta dvě červená světla. Když jsou pryč, řešíme zde naprosto umělý problém," podotkl místostarosta Jaromír Brychta.

Vedení Žďáru připouští, že v blízkosti Ricco baru se odehrává množství akcí města. „Ano, chodíme tam často, na Staré radnici máme kulturní akce, svatby, předávání ocenění, je tam městské informační centrum," řekl místostarosta Brychta. „Ale nikdy jsem ještě neviděl nikoho jít dovnitř ani ven," dodal.

Marie Laušmanová s nelibostí poukazovala také na inzeráty podniku v tiskovinách. Podle Filippiho se podnik takto nepropaguje. „Jsme na internetu, ale tam nás najde jen ten, kdo hledá právě nás," řekl. Podle starostky zas některé inzeráty Laušmanová doložila. „Ovšem my na inzerci v soukromém periodiku nemůžeme mít žádný vliv," připomněla Zvěřinová.

Starostka naopak váhá nad způsobem protestu stěžovatelky, která dopis radním nechala jako otevřený otisknout například ve Žďárských novinách. „Říkám si, jestli tohle je nejšťastnější forma. Je to spíš jako reklama. Zastavují mě lidé a říkají teď konečně víme, kde ten podnik je," poznamenala starostka.