Oblíbeného výšlapu na pomezí Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje se každým rokem účastní stovky lidí z celé republiky. Letos je připraveno sedm tras pro pěší v délce od 7 do 50 kilometrů a sedmatřicetikilometrová trať pro cykloturisty. „Prezence účastníků pochodu na 50 kilometrů je v sokolovně od 6 do 7 hodin, na 34 kilometrů od čtvrt na devět a pro ostatní trasy od 8 do 12 hodin,“ informoval hlavní vedoucí pochodu, který pořádá odbor Klubu českých turistů v Nedvědici, Petr Vejrosta. Start desetikilometrové trasy je z nádraží v Doubravníku, a to v době od 7.45 do 10.10 hodin.

Za předpokladu, že cykloturisté budou mít zájem o delší, případně zcela jinou trasu, mohou si vybrat některou z pěších a přizpůsobit ji svým možnostem a schopnostem, případně si zvolí trasu vlastní. „Každý, kdo se zúčastní, musí si být vědom svého zdravotního stavu a svých schopností a podle toho volit délku trasy. Rodiče plně zodpovídají za své děti. Trasa 50 kilometrů je určena pro účastníky starší 15 let,“ doplnil Petr Vejrosta.

Rekordního počtu účastníků pochod dosáhl v loňském roce, kdy na trasy vyrazilo dohromady 1167 turistů a cykloturistů. Průměrná účast za všechny ročníky činí 613 lidí. Při prvním ročníku v roce 1974 se na trasy v okolí Nedvědice, na Bystřicku a Tišnovsku pustilo „jen“ 143 turistů. O rok později jich už bylo 314 a v roce 1979 dokonce 716. V posledních letech se účast pohybuje kolem osmi až devíti stovek lidí, a to především v závislosti na počasí.

Trasy:

50 km: Nedvědice – Pod Heršinkou – Chlébské – Káčiny – Černovice – Tasovice – Hluboké – Touboř – Kunice – Bedřichov – Kozárov – Lomnice – Veselí – Borač – Doubravník – Černvír – Nedvědice

34 km: Nedvědice – Pod Heršinkou – Chlébské – Káčiny – Černovice – Brumov – Osiky – Svatý Stanislav – Lomnice – Veselí – Podolí – Borač – Doubravník – Černvír – Nedvědice

27 km: Nedvědice – Pod Heršinkou – Chlébské – Černovice – Brumov – Osiky – Synalov – Sýkořský les – Skorotice – Nedvědice

16 km: Nedvědice – Pod Heršinkou – Skorotice – Sýkořský les – Křeptov – Křížovice – Černvír – Nedvědice

10 km: Doubravník žel. st. – Sejřek – Skalní vyhlídka – krytý most – hrad Pernštejn – Nedvědice

7 km s Českým rozhlasem Brno: Nedvědice – galerie s vyhlídkami na hrad Pernštejn – hrad Pernštejn – Korejtko – krytý most – Skalní vyhlídka – Nedvědice

7 km pro kočárky: Nedvědice – rybárna – Skorotice – Černvír – Pod Horou – Nedvědice

Cyklo 37 km: Nedvědice – Černvír – Doubravník – Běleč – Ochoz – Lomnice – Lomnička – Štěpánovice – Borač – Prudká – Doubravník – Černvír – Nedvědice