„Kraj Vysočina dlouhodobě zvažuje stavbu tělocvičny pro účely společné výuky tělesné výchovy žáků gymnázia i střední školy. Protože město Žďár nad Sázavou má zájem o výstavbu velké sportovní haly, kde její rozměry jsou nad rámec možností provozu školy, otevřel Kraj Vysočina právě pro město možnost sdružení investičních prostředků i ze strany města," vyjádřil se náměstek hejtmana pro oblast majetku Libor Joukl.

Pokud podle jeho slov žďárská radnice přistoupí na spolufinancování tělocvičny, je možné velkorysejší pojetí projektu. Studii po dohodě s krajem coby zřizovatelem řeší Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Žďáře nad Sázavou. „V případě, že na financování haly zůstane kraj sám, je pravděpodobné, že bude realizována varianta, která bude primárně řešit potřeby středních škol. V tuto chvíli jsou otevřeny obě varianty," dodal Joukl.

Žďárští zastupitelé budou o možnosti podílet se na vybudování haly u průmyslovky jednat na zasedání příští týden. „S krajem jsme předběžně jednali a nyní bude na zastupitelích, aby se vyjádřili, zda by se město mělo na výstavbě haly podílet," potvrdil místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement.

„Myslím si, že nová hala by pro nás byla přínosem, protože by ji mohly využívat i sportovní oddíly hrající ligové soutěže, například volejbalisté, nohejbalisté či florbalisté. Ve městě máme jenom halu tělovýchovné jednoty a za předpokladu, že bychom měli k dispozici ještě jiné sportoviště, které by parametry vyhovovalo, snížil by se tím přetlak na pořádání soutěží ve sportovní hale," přiblížil Klement.

Novou halu u školy, pokud by disponovala parametry pro ligové soutěže, by sportovci mohli využívat nejenom v odpoledních a večerních hodinách. „Šlo by i o víkendy a prázdniny, kdy bychom navíc mohli sportovním oddílům nabídnout stravovaní a ubytování v domově mládeže," poznamenal ředitel Vyšší odborné a Střední průmyslové školy ve Žďáře nad Sázavou Jaroslav Kletečka.

Kdy by výhledově mohlo ke stavbě sportovní haly dojít, zatím není jasné. „O termínech je předčasné hovořit, nejprve je třeba počkat na dokončení zadaných studií a rozhodnutí participace Žďáru nad Sázavou," sdělil krajský radní Joukl.

Žďárská radnice má již několik let v plánu zrevitalizovat městská sportoviště v lokalitě Bouchalky, což zahrnuje i sportovní halu. Protože se jedná o finančně náročnou investici, měla by se uskutečnit po etapách. „Po doporučení sportovní komise je prioritou zázemí pro fotbal a tenis, a toho se stále chceme držet," sdělil místostarosta Klement.

Letos se revitalitace sportovišť kromě rozpracování studie do projektů na obnovu zázemí pro fotbalisty a tenisty posune i k projektu hřiště pro neorganizované sporty. „Chceme projektově připravit outdoor street park mezi mostem na Klafar, zimním stadionem a sportovní halou. Mělo by tam vzniknout zázemí pro takzvané uliční sporty, což znamená vytvoření volně přístupného stakeparku, streetballového hřiště a překážek pro parkour," doplnil starosta Žďáru Zdeněk Navrátil.