Naopak. Přibudou další uzamykatelné závory zabraňující vstupu a vjezdu na přístupové cesty do ochranného pásma kolem vodního díla. Rozhodl tak Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Nová vyhláška stanovující nová ochranná pásma nádrže zpřísňuje podle starosty Bystřice nad Pernštejnem Karla Pačisky podmínky více než ta předchozí.

„Ani Bystřici, ani okolním obcím nejde o to umožnit na Víru masovou rekreaci či plavbu lodí, ale úplný zákaz také nechceme. Vždyť míst, kde by mohli lidé vkročit do vody a zaplavat si, kolem nádrže zase tolik není. Navíc kolik teplých dnů je v létě na Vysočině? Do dvaceti? Ani to ne," řekl Pačiska. Společně se starosty obcí v okolí Vírské přehrady bojuje za volnější režim u nádrže několik let.

Nová vyhláška pouze oficiálně zlegalizovala přístup na pravobřežní lesní účelovou komunikaci mezi Vírem a Da-lečínem, a sice pro pěší a cykloturistiku. Nadále zůstane stávající uzamykatelná závora na levém břehu od Dalečína ve směru k bývalému rekreačnímu středisku „Vírovka". Nově budou osazeny zábranami cesty zejména u Veselí a od Hlubokého u Dalečína, ale mimo jiné také od Karasína nebo Vítochova. Pro vlastníky, popřípadě uživatele pozemků v ochranném pásmu budou klíče od závor a brány k dispozici u hospodáře Lesního společenství obcí a hrázného Víru.

„Čekáme, až opatření nabydou úřední moci. A budeme se dále bránit. Na léto či v září plánujeme další setkání a jednání třeba se zástupci nejen Povodí Moravy, ale i dalších povodí v Česku, protože podobné problémy jsou po celé republice," dodal starosta Pačiska. Podle jeho názoru nemá zákaz koupání na kvalitu vody v přehradě žádný vliv. Poznamenal, že ani kdyby vodní plochu obehnali plotem, kvalita vody se nezlepší. „Když si ve vodě umyje nějaký cyklista puchýř, tak to vodě určitě neuškodí. Největším znečišťovatelem vody v nádrži jsou její přítoky, především Bílý potok," tvrdí Karel Pačiska.

„S Bystřicí jsme se dohodli, a snad to stále platí, že se proti rozhodnutí chceme bránit soudně. Zhruba třicet let jsme tu omezeni, stát si vydá nějaké opatření, ovšem kompenzace za újmu už chybí," vyjádřil se také starosta Víru Ladislav Stalmach.

Povodí Moravy stanovení nových ochranných pásem vodárenské nádrže Vír dlouhou dobu připravovalo, proto jejich vyhlášení vítá. Jak uvedla tisková mluvčí správce nádrže, Povodí Moravy, Gabriela Tomíčková, vzhledem k tomu, že dnes již existují zákony a vyhlášky na ochranu jednotlivých složek životního prostředí, nemusí již současná ochranná pásma vodních zdrojů suplovat jejich funkci, jako tomu bylo za předcházejícího vyhlašování ochranných pásem v roce 1988.

„Je to krok vpřed. Přínosy nových ochranných pásem spočívají v uvolnění režimu hospodaření v celém povodí nádrže, samozřejmě při důsledném respektování odvětvových předpisů. Dále umožní takzvanou měkkou turistiku v podobě řízené cykloturistiky na pravobřežce v bezprostředním okolí přehrady včetně zajištění dostatečné ochrany vlastní vodárenské nádrže jako nejvýznamnějšího zdroje povrchové vody pro úpravu na vodu pitnou v celém povodí řeky Moravy," okomentovala opatření mluvčí Tomíčková. Jiné rekreační a ostatní aktivity přímo na vodním díle, které zásobuje cirka půl milionu obyvatel pitnou vodou, povolit podle jejích slov nelze.

---------------

Vodní dílo Vír

Vírská údolní nádrž přehradila tok řeky Svratky, obě její krajní stěny jsou pevně ukotveny ve skalních stěnách. Se stavbou se započalo roku 1947 a roku 1958 byla uvedena do plného chodu. Vystavěním její 78 metrů vysoké hráze vzniklo jezero o maximální rozloze 223,5 hektaru, které ve svých vodách skrylo vesnice Chudobín u Dalečína a část Korouhvice. Na jižním konci obce Vír byla také roku 1954 postavena přehradní nádrž Vír II, která zachycuje kolísání vodní hladiny při plném provozu hlavní hydroelektrárny.

zdroj: www.virvudolisvratky.cz