Současný stav mostu a nosné konstrukce je hodnocený jako uspokojivý. „Vozovka na mostě má vyjeté koleje s četnými trhlinami, které jsou opatřeny zálivkou. Izolace je v oblastech uložení nosné konstrukce poškozena a na úložné prahy zatéká. Paty svodidlových sloupků jsou napadeny korozí, svodidla nesplňují normy. U spodní stavby je problém v rozpadu povrchů úložných prahů a koroze betonářské výztuže také v důsledku nadlimitní kontaminace betonu chloridy,“ vyjmenoval Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

Kromě opravy mostu čekají změny i silnici v předpolích mostu. „Celkem jde o zhruba 208 metrů. Vozovku chceme rozšířit. Dále provedeme opravu vozovky a příslušenství levé nájezdové větve ve směru na Prahu na křižovatce, kde se odfrézují stávající vozovkové vrstvy na tloušťku 120 mm a nahradí novými asfaltovými vrstvami,“ popsal Buček.

V závislosti na postupu prací čeká řidiče dopravní omezení. „Na silnici I/37 bude doprava řízena kyvadlově světelnou signalizací. Oprava horní stavby mostu na D1 bude probíhat za úplné uzavírky dálnice v jízdním pásu směrem na Prahu. V průběhu tohoto víkendu se začne stavět dopravní omezení, které provoz převede do jízdního pásu směrem na Brno, kde se bude jezdit v režimu 2+2 a to až do 24. července 2021. Po tomto datu budou již probíhat pouze dokončovací práce bez dopadu na dopravu,“ dodal Martin Buček.