„Hotové je také odvedení povrchových vod a veřejné osvětlení,“ uvedla Jindřiška Imramovská ze žďárského odboru rozvoje a územního plánování.

V současné době se na Farských humnech provádí hlavně terénní úpravy, svahování, osévání trávou a výsadba stromů a keřů. Dělníky ještě čeká výstavba propojení s ulicí 1. máje a parkovací plochy pro 13 aut u bývalé vodárny.

Na závěr by měly být instalovány lavičky a další parkový mobiliář. „Akce by podle smlouvy o dílo měla být dokončena do konce listopadu 2009,“ dodala Imramovská.