Minihory, které jsou pojmenovány podle malé vesnice pod jejich jihozápadními svahy, své okolí převyšují o více než 150 metrů, takže představují výraznou krajinnou dominantu viditelnou až na padesát kilometrů. Vrchol Havliny je dobře identifikovatelný díky telekomunikačnímu stožáru, pod kterým stojí technický objekt obehnaný plotem.

Přímo na vrcholku je sice les, ale vyhlídkou na Žďárské vrchy je možné se pokochat o pár kroků před ním. Kousek od vrcholu je rovněž posezení pro turisty, načež zelená značka pokračuje necelý kilometr dále k prameni Balinky. O nalezení skutečného pramene této řeky se před více než desetiletím postarali měřínští turisté, neboť mapy si v tomto ohledu protiřečily. Pátrání v terénu, kde je pramenů několik, zabralo tři týdny.

Kromě studánky včetně hrníčků a posezení nyní na místě nechybí ani pamětní kniha, kam se zapisují procházející turisté, uložená v dřevěné skříňce na stromě.

Od pramene pokračujeme po zelené značce až do místa, kde se značení napojuje na zpevněnou cestu, a odbočíme vlevo na lesní pěšinku, která po zhruba kilometru vyústí nedaleko malého rybníčku Nikl. Dále pěšina směřuje k přírodní památce Rychtářský rybník s chráněnými rostlinami a živočichy poblíž Arnolce.