Řidiči musejí počítat s dopravními omezeními mezi 145. a 147. kilometrem dálnice ve směru na Brno.

Práce mají skončit až ke konci listopadu letošního roku.

Uzavírky na D1:

1. fáze: Výstavba protihlukové stěny
Zahájení uzavírky: 04.05.2009 v 08:00
Ukončení uzavírky: 06.06.2009 ve 24:00

Doprava v pravém jízdním pásu kolem pracovního místa bude vedena dvěma jízdními pruhy, v levé části pravého pásu. Jízdní pruhy budou zúžené.
Úsek dopravního omezení: začátek 145,380, konec 147,100 km.
Doprava v levém jízdním pásu bez omezení.

2. fáze: Výstavba protihlukové stěny + rekonstrukce mostu (ev. č. D1 - 181..1)
Zahájení uzavírky: 07.06.2009 v 00:00
Ukončení uzavírky: 05.09.2009 ve 24:00

Doprava v pravém jízdním pásu kolem pracovního místa bude vedena dvěma jízdními pruhy, v levé části pravého pásu. Jízdní pruhy budou zúžené. Dále oba jízdní pruhy pravého pásu budou převedeny do protisměrného levého pásu přejezdem SDP 146,560, v kterém budou vedeny až do km 146,870 a tam bude jeden jízdní pruh převeden zpět do pravého pásu.

Druhý jízdní pruh bude pokračovat v protisměrném levém pásu až k dalšímu přejezdu SDP 147,400, kde bude převden zpět do pravého pásu. Zde v km 147,590 dopravní omezení tohoto pásu končí.
Úsek dopravního omezení: začátek 145,380, konec 147,590 km.

Doprava v levém jízdním pásu bude v úseku úplné uzavírky pravého jízdního pásu vedena obousměrně dvěma jízdními pruhy pro každý směr jízdy. Jízdní pruhy budou zúžené. Úsek dopravního omezení: začátek 147,870, konec 146,425 km.

3. fáze: Výstavba protihlukové stěny
Zahájení uzavírky: 06.09.2009 v 00:00
Ukončení uzavírky: 24.1.2009 ve 24:00

Doprava bude vedena identicky jako u 1. fáze. Ve třetí fázi se práce vrací zpět k samostatné protihlukové stěně.

4. fáze: Stavba portálu
Zahájení uzavírky: 25.10.2009 v 00:00
Ukončení uzavírky: 08.11.2009 v 15:00

Doprava bude vedena v pravém i levém jízdním pásu - dva pomocné jízdní pruhy. Pro výkop a betonáž kotvící patky ve středním dělícím pásu bude třeba omezení obou levých jízdních pruhů v obou pásech.