„Co se zařízení týče, chceme, aby byl instalován ještě do začátku turistické sezony, tedy co nejdříve. Drobné úpravy ještě čekají i dřevěné válečné stroje, které byly pod hrad instalovány na podzim,“ informoval bystřický místostarosta Josef Vojta. Dodal, že stavební práce na zajištění zříceniny, by měly začít během několika dní.

Finanční prostředky na rekonstrukci Zubštejna Bystřičtí získali z evropských fondů. Celkové náklady budou činit 4,2 milionů korun a dotace byla městu poskytnuta ve výši devadesáti procent, což jsou tři miliony a sedm set padesát tisíc.

„Stavební úpravy Zubštejna budou zahrnovat především statické zajištění vybraných částí zříceniny a také zabezpečovací práce lícového zdiva dvou poschodí hradního paláce,“ upřesnil Josef Vojta. „Nad veškerými opravami dohlížejí památkáři,“ dodal bystřický místostarosta.

Rekonstrukce zříceniny včetně přemostění hradního paláce s věží s sebou přineslo také úpravu louky pod hradem, kde již od minulého roku stojí několikametrové repliky středověkých bojových strojů. Ty se mají stát atrakcí pro turisty a díky zaměření na zvýšení turistického ruchu se dotaci podařilo získat. V podhradí by mělo rovněž vzniknout několik dřevěných staveb.

----------

Zubštejn

- první zmínka o hradu pochází z roku 1344

- Zubštejnem se sídlo stalo v roce 1358, kdy hrad pánů z Medlova přešel do rukou markraběte Jana Jindřicha

– v roce 1446 jej do držení opět dostali Pernštejnové

- koncem 16. století je už uváděn jako pustý

- z hradu Zubštejna se do dnešních dní dochoval zbytek paláce se čtyřmi klenutými místnostmi a část vstupní věže