Celkem čtyři vodní laguny, jejichž rozloha činí zhruba jeden hektar, vznikly revitalizací důlního díla po těžbě cihlářské hlíny. Unikátní komplex tůní, které vytvářejí ideální prostředí pro mnoho vzácných rostlin a živočichů, zachraňují členové Sdružení Krajina.

Jejich aktivity v této lokalitě podpořil již vloni kraj Vysočina. Další obnova by mohla být dotována také z Operačního programu Životního prostředí.

„V současné době se chystáme na předložení žádosti o dotaci a dojednáváme podrobnosti o zpracování projektové dokumentace,“ sdělil Milan Daďourek ze Sdružení Krajina. Laguny totiž již léta trpí absencí pravidelné péče a dohledu – zanášejí se bahnem, okolí tůní je porostlé křovinami, výpustní mola jsou nefunkční. Tím je narušováno původní prostředí, ideální pro mnoho zástupců vysočinské fauny a flóry.

„Žijí tu v podstatě všechny druhy obojživelníků, které lze vůbec na celé Vysočině najít. Z nich bych mohl vyjmenovat například čolka velkého, kuňku ohnivou nebo skokana ostronosého,“ říká Daďourek. A proč se tito živočichové sdružují právě v bohdalovských lagunách? Faktorů se podle Daďourka sešlo hned několik.

Vzhledem k původnímu využití lokality, tedy pro těžbu cihlářské hlíny, měly tůně jílovité dno a holé břehy, díky čemuž nebyla voda znečišťována. Vodní plochy byly navíc mělké, vysluněné a díky výšce hladiny zde obojživelníkům nehrozilo ani nebezpečí ze strany ryb.

Živočichů ubývá

„Zástupce vzácných rostlin a živočichů v lagunách u Bohdalova najdeme také nyní, i když prostředí není zcela ideální. Ale zatímco teď narazíme třeba na jedno dvě zvířata, tak například před osmi lety to byly v době rozmnožování stovky kuněk,“ uvedl Daďourek.

Pokud Sdružení Krajina se svým projektem uspěje, je velká naděje na to, že se již příští rok vrátí lagunám jejich původní podoba. Aby toho bylo však dosaženo, čeká je důkladné odbahnění a také redukce náletových dřevin v okolí. Ty totiž zastiňují tůně a jejich odpad zahlcuje vodní prostředí nežádoucími živinami. Vybudováno musí být i technické zařízení, jež bude regulovat vodní hladinu v tůních.

„Vzhledem k tomu, že prostředí bohdalovských lagun díky plánovanému zásahu nehrozí, že předmět ochrany nenávratně zmizí, vyhlásí kraj Vysočina do konce léta tuto lokalitu zvláště chráněným územím. Sdružení Krajina předpokládá, že tento ojedinělý biotop zpřístupní také široké veřejnosti. Využije k tomu zhruba dvě stě metrů dlouhou umělou hráz, na které by v budoucnu mohly být umístěny informační tabule se zajímavostmi o zdejší široké škále živočichů a rostlin,“ informovala Jitka Svatošová, mluvčí krajského úřadu.

Před časem se také začalo s budováním obchvatu Bohdalova, jenž místy vede jrn třicet metrů od lagun. Aby tedy na silnici nehynuli při přesunech vzácní obojživelníci, jsou pod ní vytvořeny takzvané „žabochody“.

----------------

Chráněná území

Hvozdík pyšný v parku Podyjí.

České Švýcarsko.

Chráněná území v České republice se dělí na velkoplošná a maloplošná, zvláště chráněná území a obecně chráněná území.

Do velkoplošných se řadí národní parky (NP) a chráněné krajinné oblasti (CHKO).

Mezi maloplošné patří národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památka (NPP), přírodní rezervace (PR), přírodní památka (PP).

Do obecně chráněných uzemí je řazen přírodní park a pak také významný krajinný prvek.

Národní parky se v ČR nacházejí celkem čtyři – Podyjí, Krkonoše, Šumava a České Švýcarsko.

Na území ČR je vyhlášeno i 25 chráněných krajinných oblastí o celkové rozloze 1 041 612 ha – to je tedy asi 1,5 % celé její rozlohy.

Žďár nad Sázavou se nachází na území CHKO Žďárské vrchy. Tato oblast má celkovou rozlohu 709 kilometrů čtverečních. Nachází se v ní čtyři NPR, devět PR a třicet šest PP.