„Sklářství má na Vysočině dlouhou tradici, naším cílem je představit práci sklářských mistrů i výsledky sklářského řemesla, a to z pohledu slavné minulosti i významné sklářské produkce současné zaměřené na designové a autorské sklo,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast kultury a památkové péče Jana Fischerová (ODS).

V Kraji Vysočina proběhne během roku mnoho akcí – výstavy, odborná sympozia, výtvarné dílny, přednášky, dny otevřených dveří sklářských provozů. Veškeré akce zaštiťuje a propaguje destinační agentura Vysočina Tourism. „S kompletní nabídkou sklářství na Vysočině se mohou zájemci seznámit během měsíční prezentace od 12. dubna do 10. května v jihlavském obchodním domě City park,“ řekla mluvčí hejtmanství Jitka Svatošová.

Vznikne také unikátní skleněné dílo, které bude umístěno na zámku ve Světlé nad Sázavou a bude připomínat minulost, současnost a nastíní budoucnost regionálního tradičního oboru. „Světlá nad Sázavou je na Vysočině označována jako hlavní město skla,“ podotkla Fischerová.