„Kamenný mostek je po prudkém tání zcela neprůchodný a koryto potoka jej obešlo. Tím došlo k přerušení okružní stezky rezervace bledulí. Rádi bychom, aby úpravy byly realizovány v rámci údržby, či z jiných zdrojů,“ vyjádřil se starosta Skorotic, jehož je Chlébské místní částí, Roman Knop s tím, že pozemky v okolí potoka nejsou ve vlastnictví obce.

Louky ano, most ne

Plán údržby lokality je v kompetenci krajských úředníků. Jenže netýká se stavebních úprav v rezervaci. „Odbor životního prostředí může hradit jen náklady týkající se předmětu ochrany, to je například kosení luk,“ vysvětlil Jan Pokorný z krajského oddělení ochrany přírodních zdrojů.

Rezervace Údolí Chlébského potoka byla vyhlášena v roce 1953, přírodní památkou se stala koncem devadesátých let. Spadá do správního obvodu Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Ani odtud však peníze nepřitečou.

„Údolí Chlébského potoka je přírodní památkou, ale nikoli národní, aby patřila pod nás,“ sdělil Jaromír Čejka ze Správy CHKO Žďárské vrchy.

Rezervace je však začleněna do soustavy Natura 2000, tudíž není bez šance možnost získání peněz z evropských fondů. „Už dříve se hovořilo o tom, že by s využitím prostředků EU bylo možné celou rezervaci včetně stezky, příjezdu i parkování – protože odstavená auta zejména o víkendech blokují obec, upravit,“ sdělil starosta Knop.

Do roku 2013 to však asi nebude. „Seznam v Bruselu je schválený, ale v něm nově zařazené lokality ještě nejsou rozděleny a také se zpracovávají plány péče. To potrvá až do roku 2013 a do té doby bude patrně čerpání peněz blokováno,“ přiblížil Čejka.

Zda může uhradit opravu mostku přes Chlébský potok správce toku, tedy Lesy České republiky, není zatím jasné. „Bude třeba přihlédnout i k tomu, kdo most zbudoval, ale momentálně nejsem schopen bez prostudování této problematiky nic bližšího říct,“ vyjádřil se Jan Marek ze správy toků Lesů ČR – oblasti Povodí Dyje v Brně.