Poté, co pohovořil se zástupci kraje a rady města, vydal se velvyslanec na obhlídku památek Jihlavy a Telče.