Pracovníci žďárské Charity se během sbírky rovněž zapojují. Jako každým rokem, tak i letos se skupinka pracovníků žďárské Charity vydala s velbloudem na Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou. Nově pracovníci navštívili jednu z mateřských školek ve Žďáře nad Sázavou, aby radostnou zvěst o narození Krista předali těm nejmenším. „Největší radost měly děti z našeho zvířecího doprovodu. Masku velblouda Kamila si většina z nich nadšeně pohladila," komentuje Veronika Dobrovolná, koordinátorka Tříkrálové sbírky. Tříkrálová skupinka přislíbila účast na novoročním setkání představitelů města se starostou Žďáru nad Sázavou.

V den Slavnosti Tří králů 6. ledna v 18.00 hodin uspořádá farnost sv. Prokopa v kostele na náměstí ve Žďáře nad Sázavou Tříkrálové požehnání pro všechny, kteří se na sbírce podílí.

V Bystřici nad Pernštejnem se do koledy zapojí samotní uživatelé denního stacionáře Rosa, kteří v příštím týdnu budou koledovat na Městském úřadě.

V Novém Městě na Moravě se v neděli 15. ledna 2017 v 17 hodin uskuteční již tradiční Tříkrálový koncert, při kterém vystoupí Smyčcový orchestr N. Kyjovského z Bystřice nad Pernštejnem a malá rytmická schola farnosti Žďár nad Sázavou II.

„Tímto koncertem bychom rádi poděkovali všem, kteří se do sbírky zapojili, a protože půjde o poslední den sbírky, současně také s pokorou uzavřeli její další ročník," uzavírá Veronika Dobrovolná.