Jedná se o vytvoření systému, který by snížil množství smetí ukládaného na skládky. Odpad by mohl mít například energetické využití ve spalovnách. „Obce s rozšířenou působností uhradí vstupní poplatek deset korun na obyvatele. Kraj pak zaplatí ze svého rozpočtu za všechny zbývající menší obce,“ přiblížil způsob financování velkomeziříčský starosta František Bradáč.

Výsledná suma bude použita na zpracování studií, jak v dané oblasti do budoucna postupovat.

„Naše skládka má kapacitu na sedm až osm let. Během této doby budeme muset ještě dotěsnit boční svahy,“ poznamenal starosta Bradáč.

Na novém řešení tak musejí Meziříčští pracovat již nyní. Pokud by bylo možné větší část odpadu likvidovat jinak než uložením na smetiště, mohla by meziříčská skládka sloužit déle než plánovaných osm let.

LUCIE KUČEROVÁ