„Stavba zahrnuje rekonstrukci ulic, kde na začátku a na konci průjezdné ulice budou umístěny zpomalovací prahy. Tak se z této ulice a kolmo na ní osazených dvou slepých ulic stane obytná zóna. Lokalita tří ulic bude nově šířkově uspořádána tak, že po obou stranách ulice budou nově zřízeny odstavné pruhy či zeleň,“ informovala referentka odboru investic a rozvoje velkobítešského úřadu Eva Červinková.

V ulicích navíc přibude sedmnáct sloupů veřejného osvětlení. „V odstavných pruzích a v místech vjezdů na pozemky k rodinným domům bude použita zámková dlažba, která bude barevně odlišena. Jízdní pruhy budou mít asfaltový povrch. Rekonstrukcí bude vytvořeno čtyřiatřicet parkovacích stání. V celé rekonstruované části bude položena optická síť, která bude sloužit mimo jiné případným zájemcům k připojení na městské datové rozvody,“ doplnila Červinková.