Díky sběrnému dvoru budou mít obyvatelé i podnikatelé z obce a okolí lepší servis v likvidaci odpadu. „A v projektu také vzniklo nové pracovní místo, které jsme prioritně nabídli dlouhodobě nezaměstnaným," konstatoval starosta Tří Studní Miloš Brabec.

Sběrný dvůr stál 1,6 milionu korun a většinu nákladů kryla státní dotace. „Z obecního rozpočtu šlo na stavbu necelých 170 tisíc korun," konstatoval starosta.

Třikrát týdně

Sběrný dvůr je zřízen na volné oplocené ploše v areálu Čistírny odpadních vod na okraji Tří Studní pod hrází rybníka Sykovec.

Za plotem jsou umístěny kontejnery na kovový odpad, objemný odpad, stavební suť, sklo barevné, sklo bílé, eternit a pod ocelovým přístřeškem stojí kontejnery pro bioodpad, elektrošrot, nebezpečný odpad, textil, plasty a papír. Samostatná plocha pak byla ještě vyčleněna pro skladování použitých pneumatik.

Sběrný dvůr je vybaven váhou pro kontrolu přivezeného množství odpadu. Jeho celková kapacita činí 250 tun materiálu za rok. Otevřeno bude třikrát týdně, ve středu a pátek od 15 do 17 hodin a v neděli od 14 do 16 hodin.