Cesta ke Třem křížům začíná u evangelického hřbitova, jehož nejstarší část vznikla v roce 1856. Tehdy přišlo nařízení, aby evangelíci byli pochováváni na jiném místě než katolíci. Proto byla vybrána lokalita zvaná na Vejpustku ležící pod „brněnskou“ silnicí. Pohřebiště se dočkalo vysvěcení v roce 1858.

Tři kamenné kříže jsou novoměstskou dominantou od roku 1832. Nahradily stávající kříže dřevěné, které byly v roce 1680 vztyčeny na místě zbourané dřevěné kaple. K ní se váže pověst, že byla v patnáctém století postavena jako poděkování za to, že město odolalo morové epidemii.

Úlovky Pavla Malého, který obří pýchavky našel v okolí Nového Města na Moravě.
Z trávy u Nového Města vylézají bílí obři. Vatovec zaplní houbaři celý košík

Když se pak v roce 1831 k Novému Městu blížila epidemie cholery, místní lidé se ji snažili odvrátit nejen modlitbami za boží ochranu, ale tehdejší římskokatolický děkan Leopold Pausa inicioval i nahrazení dřevěných křížů kamennými. Lidé ve městě uspořádali sbírku, při níž se podařilo vybrat čtyři sta zlatých. Za ně byly vytesány a následně vztyčeny tři kamenné kříže. K jejich slavnostnímu vysvěcení došlo 23. září 1832. 

Tři kříže jsou cílem častých vycházek ať už místních nebo turistů, kteří do Nového Města na Moravě zavítají. „Je to také místo, které využívají novomanželé pro svatební fotografie. Je velmi fotogenické. Město pod kříži je jak na dlani. I naše svatební foto je odtamtud,“ usmála se Karolína Malá.

Helena Zelená Křížová