Podle slov organizátorů předčil výsledek sbírky jejich počáteční skeptické prognózy. Vybraná částka totiž překonala o 135 028 korun výtěžek z loňského ročníku charitativní akce. Ten činil 2 032 826 korun.

Přes 23 tisíc korun v jedné pokladničce

„Velmi si vážím toho, že i v době ekonomické krize a snížení rodinných příjmů, jsou mezi námi lidé, kteří si uvědomují důležitost Tříkrálové sbírky,“ nechala se slyšet ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou Jana Zelená, která se rovněž netajila svoji radostí ze zvyšujícího se počtu dobrovolníků a z jejich nadšení pro věc. „To vše se totiž projevilo na letošní výši výtěžku. Velmi všem děkuji za projevenou důvěru,“ dodala ředitelka Zelená.

Dobročinná akce byla ukončena 14. ledna a hned po tomto datu bylo všech 369 rozdaných kasiček postupně rozpečetěno a za dohledu představitelů jednotlivých měst, obcí i zástupců ze žďárské oblastní charity byly peníze spočítány a předány na centrální účet Tříkrálové sbírky.

Osobní asistence pro postižené

Zhruba 1400 lidem převlečeným za tři mudrce z Východu, Kašpary, Baltazary a Melichary, které například ve Žďáře nad Sázavou doprovázely ještě masky velblouda a oslíka, se podařilo v ulicích i domácnostech v okrese nashromáždit 2 167 854 koruny.

Jedna z malých kasiček označených logem České charity ve Velkém Meziříčí dokonce obsahovala neuvěřitelných 23 456 korun.

Vybrané prostředky, stejně jako v předchozích letech, pomohou především nemocným, lidem s postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám, a to zejména v okrese, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky bude využita na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.

„Vybrané peníze budou zčásti použity na podporu terénní pečovatelské služby v okresním městě a jeho okolí nebo na nákup kompenzačních pomůcek. Dále je v plánu také nákup nového automobilu, který najde své uplatnění v rámci Osobní asistence pro děti a dospělé s postižením nebo dlouhodobým onemocněním,“ sdělila koordinátorka Tříkrálové sbírky Michaela Mahlová.

Určitý obnos bude ponechán v sociálním fondu například na povodně nebo pro individuální pomoc potřebným lidem na Žďársku.

-------------

Kolik se vybralo

Výtěžky všech Tříkrálových sbírek konaných na území žďárského okresu dobrovolníky Oblastní charitě Žďár nad Sázavou:

2002 - 681 089,20
2003 - 1 045 512,00
2004 - 1 220 247,70
2005 - 1 500 002,00
2006 - 1 578 645,00
2007 - 1 737 188,00
2008 - 1 728 185,00
2009 - 1 939 564,00
2010 - 2 032 826,00
2011 - 2 167 854,00

v Kč
zdroj: Oblastní charita Žďár