Právě Oblastní charita Žďár nad Sázavou zajišťovala třiadvacátý ročník Tříkrálové sbírky ve svém okrese. „Do terénu jsme letos předali pět set šedesát tři kasiček, které mělo na starost osmdesát asistentů,“ řekla Michaela Knížková, koordinátorka Tříkrálové sbírky na Žďársku. Koledníků přitom bylo na sedmnáct set.

Výtěžek sbírky půjde na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc žďárské charity. „Děkujeme, že jste se přispěním do Tříkrálové sbírky rozhodli napsat lepší životní příběh klientům služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Jejich vděk a úsměv ve tváři ať je vám odměnou,“ vzkázala dárcům ředitelka žďárské Charity Jana Zelená.

V novoměstské nemocnici se operativa vrátila k normálu.
V novoměstské nemocnici loni zvládli 9 607 operací, nejvíce zákroků na chirurgii

Tříkrálová sbírka pokračuje až do dubna ve virtuálním prostoru. Na webu www.trikralovasbirka.cz je připravena takzvaná online kasička. Do sedmadvacátého ledna se tam podařilo vybrat 68 153 korun.