Celorepubliková sbírka se pod záštitou Charity Česká republika letos uskutečnila již po sedmnácté. Na Žďársku se do ní zapojilo zhruba dva tisíce dobrovolníků a rozdáno bylo 493 kasiček, do kterých se podařilo od dárců vybrat 3 058 807 korun. Oproti loňskému roku je to zhruba o 229 tisíc korun více.

„Máme obrovskou radost, že se sbírka rozšiřuje do všech koutů okresu a že je brána opravdu vážně. Všem dárcům patří naše veliké poděkování. Tak vysoký výtěžek je pro nás stále větším závazkem," uvedla Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Zároveň vyjádřila poděkování všem, již se na aktivitě podíleli svým zpěvem, organizací anebo podporou.

Letošní výtěžek bude použit na pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením, dále na rekondiční pobytovou akci pro osoby s duševním onemocněním. Za pomoci tříkrálových financí bude dále vytvořena záchranná síť, díky které bude možné pomoci lidem v největší nouzi ve žďárském okrese. Část výtěžku jako tradičně bude zaslána na mezinárodní pomoc.

A nejde jen o výtěžek. „Tradice v podobě tříkrálové koledy a šíření radostné zprávy o Kristově narození je v našem regionu stále oblíbenější. V některých oblastech již lidé tři krále vyhlížejí, těší se. Mnohdy jsou koledníci jedinou návštěvou, která navštíví nemocné a osamělé. Ti si pak společně zanotují a potěší se z tónů známé písně," řekla Veronika Dobrovolná, koordinátorka Tříkrálové sbírky, která má veškerou tříkrálovou kampaň v okrese na starosti. Většina domácností si také od koledníků vyžádá označení jejich domu písmeny K + M + B.

A co udělalo koordinátorce Veronice Dobrovolné při organizaci letošní sbírky největší radost?

„Největší radost mi dělá samotné koledování. V letošním roce mě moc mile potěšil jeden pán, který si pro nás koledníky připravil i básničku a odměnil našeho Baltazara čokoládou," dodala s úsměvem Veronika Dobrovolná.