První zprávy z terénu přinášely velmi příznivé informace. „Koledníci si chválili počasí i příjemný přístup většiny dárců," uvedla Kuchtová.

Jak se koleduje v sousedním městě či vesnici se můžete podívat na webu zdar.charita.cz. Koledníci totiž právě tam posílají fotografie z obchůzky.

Diecézní charita Brno také vyhlásila soutěž pro tři krále, kdy zájemci mohou zasílat přes žďárskou Charitu doplněné texty věty: „Přál bych si, aby Tříkrálová sbírka…"

Fantazie koledníků je bohatá: „…pomohla všem, kdo potřebují, a přinesla radost koledníkům i dárcům," přál si třeba „král" Josef ze Světnova.

Vzkaz pro lidi v okrese má ale i Veronika Dobrovolná, jedna z koordinátorek Tříkrálové sbírky. „Rádi bychom vzkázali všem lidem dobré vůle, kteří se nedočkali králů a čekali na jejich příchod, ať nejsou smutní. Královská pouť má vždy svůj začátek a konec a bohužel se zatím nepodaří navštívit všechny domácnosti. Těm, ke kterým králové nedorazili, přejeme na dálku hodně štěstí, zdraví a pohody v tomto roce," nechala se pro Žďárský deník slyšet Dobrovolná.