„Byli jsme první školou na Vysočině, která začala svým žákům poskytovat tuto odbornou nadstandardní péči. Za tu dobu, co přístroj ve škole využíváme, je možné říct, že biofeedback řadě dětí pomohl," uvedl ředitel školy Jaroslav Ptáček s tím, že přístroj i jeho využití bylo do konce srpna financováno z grantového programu.

„Máme dva speciálně vyškolené lektory z řad zaměstnanců školy, psychologa a speciální pedagožku, kteří se zájemcům věnují," doplnil ředitel Ptáček s tím, že po vyčerpání grantu je teď tato nadstandardní péče zpoplatněna. Cena tréninku činí 250 korun.

Vyladění mozku

Zjednodušeně řečeno, dítě nebo dospělý sedí v křesle s elektrodami připojenými na hlavě. Jejich pomocí EEG snímač zachycuje mozkové vlny a předává je počítači, který tento signál analyzuje a zajišťuje zpětnou vazbu. Tedy informaci, jak mozkové vlny v tom kterém okamžiku fungují.

Člověk tak kouká před sebe na monitor, vidí a „hraje" videohru, ovšem bez klávesnice, myši či joysticku pouze aktuální činností svého mozku. Když narůstá aktivita mozku v žádoucím pásmu mozkových vln, tak se mu hra daří, a zase obráceně, takže vlivem motivačních vodítek mozek rozvíjí proces učení vhodnějších frekvencí mozkových vln. Cílem metody je optimální vyladění mozku. Trvalé. Protože jakmile si mozek příslušné postupy „uloží do paměti", bude je pak používat automaticky.

A za jak dlouho se dají mozkové funkce změnit k lepšímu? „To je individuální. Někomu stačí deset tréninků, aby dosáhl výraznějšího posunu k lepšímu, u jiného se třeba jeho problémy začnou zlepšovat až po čtyřiceti sezeních. Rovněž je možné měnit strategie tréninku podle toho, jak dítě reaguje," uvedl školní psycholog a zároveň lektor metody Zdeněk Kulhánek.

„Tato metoda samozřejmě ale není všespasitelná a nepomůže úplně každému a při všem. Velmi dobré zkušenosti s biofeedbackem máme zejména u dětí s různými specifickými poruchami učení, s poruchou pozornosti a u dětí hyperaktivních, které se vlivem této metody dokáže zklidnit a soustředit," dodal psycholog s tím, že některé problémy se dají eliminovat i u dětí v předškolním věku.

Dospělí mohou biofeedback vyzkoušet kupříkladu také při chronických bolestech hlavy a migrénách, depresích, úzkostných poruchách a panických atakách, při epilepsii, stavech takzvaného vyhoření, různých závislostech, při posttraumatické stresové poruše, v rámci rehabilitace po mozkové příhodě, při poruchách spánku. U starších lidí může trénink vést například i ke zlepšení duševní svěžesti, pozornosti a paměti.

----------------

Co to je?

EEG Biofeedback je metoda na rozhraní terapie, tréninku a učení. Je to specifická metoda pro posílení žádoucí aktivace nervové soustavy, především pro trénink pozornosti a soustředění, sebeovládání a sebekázně (zklidnění impulzivity a hyperaktivity), zlepšení výkonů intelektu. Využívá operantního podmiňování k vyladění mozkové aktivity. Jedná se vlastně o sebeučení mozku pomocí neuroregulace. Dostane-li osoba okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění svých mozkových vln, může se naučit, jak je uvést do souladu.