V případě skupiny topolů totiž nejde jen o náletové dřeviny, nýbrž o stromy, které byly na hrázi rybníka vysázeny na památku ukončení druhé světové války.

„Topoly jsou u Veselského rybníka někdy od roku 1947 nebo 1948. Lidé se samozřejmě ozývají, berou to pochopitelně jinak, než kdyby se jednalo o nějaké volně rostoucí stromy,“ popsal vzniklou situaci starosta Nového Veselí Ivo Jonák.

Místní se ptají: Je kácení nutné?

Někteří Veselští se navíc domnívají, že úplné pokácení není nutné. „Ty topoly si pamatuji odmalička, k vesnici prostě patří. Já bych byl určitě pro to, aby se nekácely, pokud to není bezpodmínečně nutné. Ale nejsem odborník, nevím, jak moc zasahují do plánované opravy hráze. Třeba by pomohlo stromy jenom nějak ořezat,“ uvažuje Radim Palas z Nového Veselí.

Vlastník rybníka, žďárská společnost Kinský, o kácení začala uvažovat již v červenci letošního roku na základě mimořádné prohlídky hráze. Ta se uskutečnila kvůli průsaku hráze.

„Nejvyšší technicko-bezpečnostní dohled nám po prohlídce nařídil odstranit veškerou vzrostlou zeleň z hráze, aby byla možná její následná oprava,“ řekl Rostislav Mivalt, ekonomický ředitel Kinského hospodářství.

Podle odborníků z Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, kteří byli vlastníky Veselského rybníku přizváni na ústní konzultaci, pokácení topolů nic nebrání.

„Stromy na hrázi jsou už za zenitem - staré, oschlé, částečně polámané a neupravené. I kdyby byla zvolena nějaká minimalistická varianta opravy hráze, musela by jich být nejméně polovina pokácena,“ vysvětluje Ondřej Bystřický, lesník Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy.

Za staré stromy nové

Pokud by k vykácení topolů došlo, není nemožná ani varianta, že se po rekonstrukci na hrázi opět objeví dřeviny – nové. „Současný zákon už se stromy na vršku hráze sice nepočítá, ale na její patě být vysazovány mohou. Jedná se ale pouze o mělce kořenící a malokmenné formy, které lze sázet na stranu hráze, jež je dále od vody,“ uvedl Ondřej Bystřický ze Správy CHKO Žďárské vrchy.

Rekonstrukce hráze je nutná především kvůli prasklině, která v hrázi již dříve vznikla. V důsledku toho dochází k nekontrolovatelnému odtoku vody, z nějž mají obavy hlavně lidé, kteří žijí v rodinných domcích pod hrází.

O osudu žádosti o pokácení stromů rozhodne obec.

Jana Ševčíková