Senátor Josef Novotný opět zneužil své politické funkce člena senátu, při které má hájit spravedlnost a zájmy občanů regionu, který zastupuje. Věříme, že to je jeho poslední období. Znovu prezentoval prostřednictvím tiskové zprávy a tiskové konference své názory na vývoj kauzy údajného zneužívání dotací Ministerstva pro místní rozvoj.

Tuto kauzu odstartoval v dubnu tohoto roku, když na tiskové konferenci oznámil, že dochází ke zneužívání dotací Ministerstva pro místní rozvoj a jako příklad zneužití dotací pak zmínil pana Zdeňka Tomáška, společnost Yossarian Investments a.s. a jí realizovaný projekt Lanového parku Siesta a další akce v sousedních regionech, o kterých má doklady.

V době od poslední tiskové konference senátora Novotného učinila společnost Yossarian Investments a.s. několik kroků k tomu, aby vyvrátila lživá obvinění senátora Novotného: - Naše společnost nechala soudním znalcem Ing. Zdeňkem Doubkem zpracovat znalecký posudek, jehož předmětem bylo určení reprodukční pořizovací ceny Lanového parku Siesta, tedy toho, za jakou ceny bylo možné stavbu Lanového parku Siesta realizovat v roce 2006.

Zdeněk Tomášek

Závěr znaleckého posudku byl takový, že reprodukční pořizovací cena Lanového parku Siesta je 3.270.000,- Kč, tedy o 160.000 korun více/méně, než byl rozpočet na stavební část uvedený v žádosti naší společnosti o dotaci.

Na žádost naší společnosti byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj provedena kontrola k posouzení adekvátnosti nákladů realizované akce Lanový park Siesta. Výsledkem této kontroly byl závěr, že náklady vynaložené na předmětnou akci jsou adekvátní tržní ceně 3.560.000,- Kč. Ani jeden z posudků však neobsahuje vyčíslení dalších nákladů souvisejících s uvedením centra do provozu a pořízení materiálu na zajištění klientů, registrační pokladna, počítač, připojení na internet, atd..

V žádosti o přidělení dotace však položky pořízené za účelem zabezpečení návštěvníků centra (jistící celotělové úvazky, karabiny, kladky, lana,…) samozřejmě obsaženy jsou. Nicméně tyto položky nebyly oceňovány!!

O to více šokující byla pro naši společnost úterní tisková konference a tisková zpráva senátora Novotného, kde senátor Novotný pokračuje v útocích na naši společnost Yossarian Investments a.s. a osobních útocích na předsedu představenstva naší společnosti pana Zdeňka Tomáška. Senátor Novotný se ve svých prohlášeních staví do role, ve které vystupuje jako neohrožený muž „jdoucí“ po podvodech při udělování dotací, a to i s nasazením vlastního života. Již při minulé tiskové konferenci hlásal, že takových příkladů má několik.

Realita je však taková, že pan senátor zřejmě ani netuší jak je podle zákona kontrolováno plnění podmínek při udělování dotací. Podle zákona jsou totiž jedinými orgány oprávněnými kontrolovat plnění podmínek čerpání dotací a udělovat sankce za porušení těchto podmínek právě finanční úřady. Lze se pak divit, že se rozhořčuje nad tím, že ministerští úředníci nenašli nesrovnalosti a v podstatě z nich dělá rovněž podvodníky, kteří cosi maskují? Možnost pochybení při čerpání dotace ministerstvo nezjistilo a to ani potom, kdy možná nedostatky objevili pracovníci Finančního úřadu ve Znojmě.

K závěrům šetření FÚ ve Znojmě se zatím vyjadřovat nechceme, neboť jsou doplňovány zatím chybějící doklady a rozhodnutí finančního úřadu je nepravomocné. Co je však téměř jisté je skutečnost, že pod stálým tlakem pana senátora prostřednictvím médií a Žďárských kriminalistů bude i pro finanční úřad v podstatě nemožné neuložit vrácení části dotace, nebo neuložení pokuty, ač jsou nalezená pochybení způsobená nikoli jednáním na straně Yossarian Investmets a.s. a dle našeho názoru jsou nepodstatná.

Jedná se například o skutečnost, že lanové centrum bylo dostavěno a uvedeno do zkušebního provozu již v srpnu 2006. Kolaudace, jejíž termín stanovuje stavební úřad pak proběhla až v říjnu 2006 a nabyla právní moci v listopadu 2006. V žádosti jsme se ovšem zavázali k ukončení akce (dle žádosti o poskytnutí dotace) do 30.9.2007. Takového typu jsou ostatně i další pochybení uváděná ve zprávě FÚ Znojmo.

Komentář pana senátora k této zprávě je tudíž zcela mimo téma. Takovéto trapné omyly však nejsou u člověka, pro kterého dřevo, beton, lana, železo, chatka a práce dávají všehovšudy dohromady 10 položek nijak překvapující. O tom, že senátor Novotný zřejmě definitivně ztratil soudnost, svědčí jeho obvinění pana Zdeňka Tomáška, že se na něj pokusil najmout ruskojazyčnou mafii. Tímto naprosto nesmyslným, lživým avšak velmi vážným obviněním senátor citelně zasáhl do soukromého života pana Zdeňka Tomáška i jeho rodiny.

Pan Zdeněk Tomášek se proti těmto zákeřným pomluvám a obviněním bude bránit jak cestou trestního oznámení na senátora Novotného pro trestné činy pomluvy a křivého obvinění, tak i žalobou na ochranu osobnosti, v níž se bude domáhat veřejné omluvy a očistění svého jména pošpiněného těmito zbabělými útoky. Je otázkou pro senátora Novotného, zda se stejně hrdinně jako ve svém tiskovém prohlášení bude chovat i při svém trestním stíhání a nechá se dobrovolně zbavit imunity, nebo se naopak za svou senátorskou imunitu zbaběle schová.

Celé jednání pana senátora, zejména poté, co se svým kolegou ze senátu, panem Čunkem – shodou okolností šéfem toho ministerstva, obletěli Vysočinu v letadle pana senátora Novotného, začíná budit dojem, že snad má zastřít nějaký jiný skutek mnohem větších rozměrů, ovšem nesouvisející s naší firmou. Jako příklad bychom mohli uvést pašeráky drog, kteří obětují jednoho malého pašeráka, kterého sami udají a mezitím se snaží přepašovat celý náklaďák s drogami úplně jinou cestou. Česky by se rovněž dalo říci: „Zloděj křičí chyťte zloděje!“ .

Doufám, že se média a policie zaslouží o rozkrytí důvodu tohoto zastíracího manévru a pomohou úředníkům, kteří kontroly provádějí, aby svoji práci mohli vykonávat bez jakéhokoli politického tlaku. Aby bylo zajištěno, že v případě, že neodhalí náš domnělý dotační podvod, budou nakonec potrestáni nebo odvoláni. Na jejich pozice pak budou jmenování další, jejichž úkol bude v podstatě jednoznačný: „ Odhalit a potrestat podvod!!“ No a že žádný nebyl? Tak ať si Tomášek třeba stěžuje.

 

----------------------------------------------------------------------------

Čtěte také:

Lanový park Siesta, vrchol pyramidy nebo bublina?